Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi là camkstore và đây là một số thông tin mà chúng tôi sẽ bảo mật khi bạn vào trang web của chúng tôi.

Khi bạn tham gia vào web CamkStore chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn như:

  • Họ Tên
  • Điện thoại liên hệ
  • Địa chỉ Email
  • Địa Chỉ
  • Độ tuổi

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của quý khách được sử dụng để chúng tôi có thể thực hiện các yêu cầu của khách hàng:

  • Chúng tôi có thể liên hệ với quý khách hoặc giới thiệu quý khách đến các cuộc nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng, gửi thư cảm ơn, các thông tin về các sự kiện sắp tới của công ty, thông tin tuyển dụng, thông tin sản phẩm,…
  • Chúng tôi thu thập thông tin về truy cập website của bạn bao gồm những thông tin có thể nhận biết và không thể nhận biết để phân tích (ví dụ: Dữ liệu phân tích về việc truy cập website, dữ liệu khách hàng bình luận trên website,…).

Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thống quản lý, lưu trữ dữ liệu của chúng tôi cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật vĩnh viễn trên máy chủ của website.

Phương tiện và công vụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu

Trong trường hợp khách hàng muốn tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ liên hệ ở phần cuối của chính sách này để được thay đổi thông tin.

Trường hợp quý khách không muốn quan tâm, không cần nhận tin tức, thông tin của chúng tôi. Hoặc nếu quý khách cho rằng thông tin cá nhân của mình đã bị lộ một cách trái phép bởi chúng tôi vi phạm chính sách bảo mật này hoặc quy định của pháp luật hiện nay. Quý khách có quyền khiếu nại bằng cách gọi điện hoặc gửi email vào địa chỉ được cập nhật ở phần cuối của chính sách này. Chúng tôi cam kết sẽ giải quyết khiếu nại của người dùng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và chính sách bảo mật thông tin này.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của khách hàng trên hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu được lưu trữ đằng sau mạng lưới bảo vệ và chỉ có thể truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt với hệ thống. Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phá hủy hoặc ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân thu thập của khách hàng ngay khi phát sinh điều kiện hợp lý để giả định rằng mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập không còn là mục đích ban đầu. Việc lưu trữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý, kinh doanh. Nếu quý khách ngừng sử dụng các trang web, hoặc cho phép khách hàng sử dụng trang web mà dịch vụ bị chấm dứt, chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng phù hợp với chính sách bảo mật và nghĩa vụ của chúng tôi theo quy định. Tùy thuộc vào luật áp dụng, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng một cách an toàn mà không cần báo trước cho khách hàng.